วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงชลภิชา สุวิบัว หรือน้องอุ้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคลองคาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการเพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดย จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนธนศรี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนธนศรี

นที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนครสวรรค์ (ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม 2560) ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนที่จะไปรายงานตัวยัง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เขต 2 และ สพม.42 ต่อไป ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลงานนักเรียน “365 วัน มหัศจรรย์การเรียนรู้สู่ความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปรียาโชติ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่ง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จัดขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมท่าตะโกรวมใจ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครสวรรค์