วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู และกิจกรรมส่งเสริม สามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

{fbalbum https://www.facebook.com/media/set/?set=a.500762067089373&type=1&l=58b420f25c}

                                                                  

                                         วันที่ 5 ธ.ค. 2565 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และคุรุสภา

เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิด และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนครสวรรค์ โดยกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคพร้อมกับส่วนกลางในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 และเปิดการลงทะเบียนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503124503519796&type=1&l=f0ada1ddf7}

เขตสุขภาพที่ 3 Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี พร้อมกัน ทั่วประเทศ

“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศธจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุ และปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

โดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ซึ่งครั้งนี้ ได้เรียกบรรจุ จำนวน 121 อัตรา มารายงานตัวจำนวน 116 อัตรา สละสิทธิ์ จำนวน 5 อัตรา (ภาษาไทย 1 /คณิตศาสตร์ 2 / สังคมศึกษา 1 / วิทยาศาสตร์ฯ 1 )

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
">}

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 รอบที่ 2 จำนวน 5 ราย ซึ่งในรอบแรกที่เรียกบรรจุ มีผู้สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว หลังจากนั้นจะได้ไปรายงานตัวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสังกัดต่อไป

////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว