พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าพระบรมอนุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์