วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับบำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบสมุดพกเตือนสิทธิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด การประชุม ///พรพิมล จันทร์ศรี /ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.