วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ​ยามเช้า (Morning Meeting) ของจังหวัด​นครสวรรค์​

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ​และองค์กร​ภาคเอกชน​ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​กันอย่างไม่เป็นทางการอันจะเป็นประโยชน์​ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์​อันดีระหว่างหน่วยงาน​ในโอกาส​ต่อไป โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ผู้ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาค​รัฐ​และ​ภาคเอกชน​ ในการให้การต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรี​สัญจร​ ซึ่งมีแผนจะเดินทางมาประชุมในพื้นที่​จังหวัด​นครสวรรค์​ โดยขอให้ทุกส่วนเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบของตน เพื่อนำเสนอรัฐมนตรี​ต้นสังกัด เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาประเทศ​ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา​คุณภาพชีวิต​ให้แก่พี่น้องประชาชน ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว /ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.