วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561

ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่ง คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ได้ลงพื้นที่ ติดตามประเมินการดำเนินงานในจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานนำเสนอผลงาน พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัด และเครือข่ายเข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อยืนยันข้อมูลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.