วันที่ 17 มกราคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมงานจากวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าพบนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบันทึกวิดิทัศน์ เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ สำหรับใช้ในงานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน :พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนด้านทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการ ของตลาดแรงงาน Kickoff ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
//พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.