วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว