วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ซึ่งมีตำแหน่งว่าง จำนวน 86 อัตรา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 49 ราย และสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว