นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1

                   เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5 สิงหาคม 2562) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ซึ่งทางศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้น ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทยโดยเชิญชวนลูกเสือ นารีสำรองจากสังกัดต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมชุมนุม เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำลูกเสือเนตรนารีจำนวน 129 หมู่รวม 900 3 คนคณะทำงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 1,800 3 คนร่วมกันจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองของจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์