วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เตรียมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ในการจัดทำค่ายย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ค่ายย่อย ฐานกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว