ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านวีระ แข็งกสิการ ร่วมเป็นกำลังใจในการฉีดวัคซีน Covid 19 ของจังหวัดนครสวรรค์