ประกาศรับสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (เฉพาะรร.เอกชน) ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2565 ณ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์