สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามที่แนบ