นายณรงค์ นาคชัยยะ เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ระดับ AA 

ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ​ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.