วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 ดร.ลือชัย  ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติราชการศึกษาธิการภาค 18 ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องคุณธรรม          ให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์