วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย ให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา ฯ พร้อมทั้งนำจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ฯ ณ วัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์