วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์