วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมด้วยนางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จ.นครสวรรค์