วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 15:30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมในกิจกรรม”ออกกำลังกายทุกวันพุธ”ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์