วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการประสานงานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์