นายณรงค์  นาคชัยยะ

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร.089-957-5869

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.อริญรดา  วัฒนกุล

   รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร.095-926-1536

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.