สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

Attachments:
Download this file (สขร.1 ประจำเดือน พ.ย..pdf)สขร.1 ประจำเดือน พ.ย..pdf[ ]258 kB738 Downloads

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Attachments:
Download this file (ประกาศแผนก่อสร้าง.pdf)ประกาศแผนก่อสร้าง.pdf[ ]991 kB709 Downloads

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (ประกาศจริง.pdf)ประกาศจริง.pdf[ ]7431 kB768 Downloads

ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Attachments:
Download this file (ยกเลิกประกาศ.pdf)ยกเลิกประกาศ.pdf[ ]957 kB702 Downloads

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Attachments:
Download this file (ประกาศแผน.pdf)ประกาศแผน.pdf[ ]975 kB683 Downloads

- ร่าง - 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถมดินสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (ร่างประกวดราคา.pdf)ร่างประกวดราคา.pdf[ ]5621 kB901 Downloads

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)