วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบนักเรียนหน้าเสาธง

(พบผู้ว่าหน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม มีนักเรียน 230 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน มีนายก้านตอง เส็งเอี่ยม เป็นผู้บริหารโรงเรียน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว 

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.