วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 07.00 น. มีพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 62 รูป เวลา 09.00 น. พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และมีการมอบโล่ เกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นอีกด้วย
//พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.