วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานับประการ ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยซึ่งพัฒนาเป็นอักษรไทยอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทยในปัจจุบัน โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธี
///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.