วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณชั้น 5 แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย พร้อมด้วยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายภิญโญ นิโรจน์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสันติ คุณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้สนุกนอกห้องเรียน (Fun and Learn Center) ที่ใช้เป็นแหล่งปลูกฝังทักษะ กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนผ่านการทำกิจกรรม การเล่น และการลงมือปฏิบัติ จนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ซึ่งนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (21 ภาพ)
">}