สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนเแิดภาคเรียนปีการศึกษา2565