กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (BIG DAY)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (BIG DAY) กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกและตอกย้ำ ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ตื่นตัว และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
โดยมีนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปยังเส้นทางการเดินณรงค์ในเขตชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวง ประชาชน กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดีเจประชาธิปไตยชุมชน ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วยฯ กกต.เขต ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้สมัคร จำนวน 500 คน