วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.20 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง” ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์

วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี ในงานราตรีดอกบัว ปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ชนูทิศวิชาการ สืบสารศาสตร์พระราชา มุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีแถลงข่าว

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ คณะผู้มาร่วมงาน “มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ กลุ่มสี่แคว”

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบนักเรียนหน้าเสาธง (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช