วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพบปะประชุม พูดคุย แบบไม่เป็นทางการ ในโครงการสภากาแฟยามเช้า (morning meeting) ณ บริเวณหน้าเรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการโรงเรียนนครสวรรค์ “ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวมั่นสู่ประเทศไทย 4.0” ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบนักเรียนหน้าเสาธง (พบผู้ว่า หน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบนักเรียนหน้าเสาธง (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ร่วมงานสังสรรค์ครอบครัวลาซาล ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรของอำเภอหนองบัว

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “เปิดบ้านอัจฉราลัยสู่....อนาคตที่สดใส” SN Brighten Your Future 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมมอบของขวัญในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ , สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ,เขต 2 ,เขต 3 และ สพม.42

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับคณะปั่นจักรยาน ตามโครงการ "ไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind"