นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1

                   เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(5 สิงหาคม 2562) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ซึ่งทางศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้น ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทยโดยเชิญชวนลูกเสือ นารีสำรองจากสังกัดต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมชุมนุม เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำลูกเสือเนตรนารีจำนวน 129 หมู่รวม 900 3 คนคณะทำงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 1,800 3 คนร่วมกันจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองของจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

          

         

                    วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เตรียมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ในการจัดทำค่ายย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ค่ายย่อย ฐานกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

         

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 6 พฤษภาคม 2562

"ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตา จับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุขสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน"

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนกประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล

///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
">}

   วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบผล การดำเนินงาน การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานในจังหวัดให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว