แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบดำเนินงาน)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (แบบรายงาน ไดร 1-2 ผสาน (2563).pdf)แบบรายงาน ไดร 1-2 ผสาน (2563).pdf[ ]45919 kB924 Downloads
Download this file (ไตรมาส1-2 ปี 63.pdf)ไตรมาส1-2 ปี 63.pdf[ ]26735 kB959 Downloads