วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมใหญ่ สำนักเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

                              วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย ให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา ฯ พร้อมทั้งนำจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ฯ ณ วัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป 4 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. - 6 ก.ค. รับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.moe.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

 

                        วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาริการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี) ณ อาคาร 9 ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

                                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 ภายใต้ธีม “Do one thing – Improve one thing – Add one thing” หรือ  “เริ่มทำ - ทำต่อ – ต่อขยาย คนไทยไม่จมน้ำ” ตลอดเดือนกรกฎาคม และเน้นหนักในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยใช้โทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการณรงค์ พร้อมใช้สัญลักษณ์วันป้องกันการจมน้ำโลกเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 1

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1

2.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 2

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

3.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 3

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3